O projektu

Projekt WBS Webová podpora hledání zaměstnání č. 504861-LLP-1-2009-1-IT-KA3-KA3MP

Webové stránky byly původně vytvořeny v rámci projektu WBS – Webová podpora hledání zaměstnání, který byl financován z Programu celoživotního učení Evropské unie v období 2008-2011. Hlavním autorem byla Z. Freibergová ze Střediska podpory poradenských služeb Národního vzdělávacího fondu, o.p.s. Více informací naleznete na http://www.nvf.cz/wbs-webova-podpora-hledani-zamestnani.

.

Webová aplikace WBS byla původně napsána v Drupalu a obsahovala interaktivní úlohy, blogy a uživatelské účty. Původní stránky byly postupně napadány různými spamovými roboty. Jejich hlavním cílem útoků byly interaktivní prvky, které byly poničeny tak, že nešly uvést do původního stavu. Z tohoto důvodu tyto nové stránky neobsahují žádné interaktivní prvky a nejsou v nich shromažďovány žádné informace o uživatelích.